Algemene Leden Vergadering 10 oktober 2011

1-10-2011
Nieuwsafbeelding

Geachte leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodig ik u uit voor de ALV van QS op maandag 10 oktober 2011.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De stukken behorende bij de vergadering kunnen opgevraagd worden bij de secretaris. ([email protected]).
Ik hoop u allen te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet

Joost Swarte
Secretaris

Agenda voor de Algemene ledenvergadering van HHC Quick Stick op maandag 10 oktober 2011
om 20.00 uur in het clubhuis, ’t Hege Stik 11, Heerenveen.


Opening

1) Ingekomen stukken/mededelingen
2) Notulen van de vergadering van 6 oktober 2010
3) Jaarverslag TC
4) Jaarrekening/-verslag 2010/2011 penningmeester
5) Verslag kascommissie
6) Goedkeuring Jaarrekening 2010/2011
7) Begroting 2011/2012
8) Bestuurswisselingen *
9) Presentatie plannen Nils Nieboer
10) Rondvraag

Sluiting

* Het bestuur stelt voor in het bestuur te benoemen:
Nils Nieboer (sponsoring en activiteiten )
Wim IJzerman (penningmeester)

Kees Tuin zal aftreden als penningmeester.

Een ieder is vrij kandidaten voor de genoemde functies voor te stellen en aan te melden bij de secretaris tot 2 dagen voor de vergadering.

Na afloop van de vergadering biedt het bestuur een borrel aan.

Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.