Breedtesport en talentenontwikkeling

1-4-2011
Nieuwsafbeelding

Quick Stick: Breedtesport maar ook topsport en talentontwikkeling
Quick Stick is anno 2011 een vereniging met meer dan 500 leden, en is daarmee één van de grootste verenigingen in het Noorden. Breedtesport staat voorop, maar ook talentontwikkeling staat niet stil.
Quick Stick heeft als doel alle jeugdspelers zoveel mogelijk speelplezier te bezorgen. Dat gebeurt binnen onze club met de samenstelling van de teams, goede trainers en een indeling in de competitie die recht doet aan de sterkte van het team. Vanaf de C-jeugd hebben alle teams de mogelijkheid om drie keer per week te trainen, wat uniek is in het Noorden. In de A-, B- en C-jeugd spelen alle eerste teams top-klasse.

We willen daarnaast ook talentvolle spelers en speelsters ondersteunen in hun eigen hockey-ontwikkeling. Dat gebeurt inmiddels op een aantal fronten.

Talententraining D-jeugd
Sinds vier jaar organiseert de KNHB voor de Friese clubs (inclusief Steenwijk) een 2-wekelijkse training voor getalenteerde eerstejaars D-jongens en -meisjes. Deze trainingen vinden eens in de veertien dagen plaats, van Quick Stick doen hier dit seizoen 3 jongens en 1 meisje aan mee. Net als de afgelopen jaren zijn de reacties van spelers en ouders uitermate positief: leuk om te trainen onder begeleiding van een professionele trainer en dat samen met kinderen van andere verenigingen. De spelers en speelsters die hieraan meedoen zijn, in overleg met de TC, aangedragen door de coaches en trainers.

Talententraining C- en B-jeugd
Dit jaar is gestart met een talententraining voor eerste- en tweedejaars C, aangevuld met eerstejaars B-spelers, deelnemende verenigingen zijn Quick Stick en Graspiepers. Iedere dinsdag traint een groep van 15 spelers onder leiding van een bondstrainer, waarbij vooral techniek centraal staat. We hebben objectieve criteria aangelegd bij het samenstellen van de groep. Komend seizoen wordt deze training verder geprofessionaliseerd, waarbij de OSG Sevenwolden als Lootschool een centrale rol gaat vervullen.

Noordelijke B- en C-selecties
Ieder jaar benaderen we vanuit de club spelers en speelsters (uiteraard via hun ouders) om mee te doen aan de selectietrainingen voor de Noodelijke B- en C-selecties. In mei en juni vinden deze selecties plaats, ieder jaar worden weer Quick Stick spelers voor deze teams geselecteerd. Eénmaal in deze selecties vraagt dat best veel van de spelers en ouders: iedere week een centrale training, meestal in Groningen, soms gelukkig in Drachten, drie keer per seizoen een districtsontmoetingsdag waar (in Amsterdam, Rotterdam) gespeeld wordt tegen de andere districten. Maar tegenover deze inspanningen staat vooral heel veel speelvreugde. Als Quick Stick hebben we inmiddels één speelster die het geschopt heeft tot in het schaduwteam van Nederland meisjes A!

Interdistrictscompetities
De KNHB wil het hockeyniveau in Noord Nederland naar een hoger plan trekken. In het seizoen 2009 – 2010 zijn voor het eerst interdstrictstoernooien (Noord-, Oost en Midden-Nederland) georganiseerd voor jongens en meisjes C. Jongens C van Quick Stick heeft daar met veel plezier aan meegedaan, met wedstrijden tegen o.a. Amersfoort, Gooische, Hattem en Laren. Zeer leerzaam. Komend seizoen is het plan om op zowel het veld als in de zaal te starten met een interdistrictscompetitie Noord en Oost.

Kortom
Er wordt door de KNHB en Quick Stick op vele fronten gewerkt aan zowel het verhogen van het spelpeil in Noord-Nederland als aan individuele talentontwikkeling. Speelplezier staat voorop, kinderen hebben er veel lol aan!

Namens de TC,
Bernard Remmelts

Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.