Hockeytalenten !!

9-3-2011

In het schooljaar 2011-2012 wil de locatie Buitenbaan, OSG Sevenwolden te Heerenveen starten met de hockeytalentklas voor leerlingen met hockeytalent uit groep 8 van het basisonderwijs, die de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken. We richten ons vooral op de jongens en meisjes die verbonden zijn aan de verenigingen van het samenwerkingsverband Friesland.

Wat is een hockeytalentklas?
Hockeytalenten krijgen de mogelijkheid om onder schooltijd onder deskundige leiding hockeytrainingen te volgen. Dat is op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45 - 10.15 uur op het hockeycomplex van HHC Quick Stick in Heerenveen. Met het lesrooster wordt rekening gehouden om deze training te kunnen volgen. De leerlingen blijven trainen en spelen bij hun eigen vereniging en/of bij districtsactiviteiten. Hoe kom je in aanmerking voor de hockeytalentklas?

Hoe kom je in aanmerking voor de hockeytalentklas?
In samenwerking met de trainers/coaches van de deelnemende verenigingen en vertegenwoordigers van de hockeybond worden een aantal hockeytalenten geselecteerd. Vanzelfsprekend ligt de definitieve keuze om deel te willen nemen bij de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s).

Talentvolle hockeyers/-sters kunnen zich nu aanmelden voor de hockeyselectiemiddag.
Onderstaande procedure wordt gevolgd:

  • Kandidaten melden zich aan door het aanmeldingsformulier hockeyselectiemiddag (downloaden via: www.sevenwolden.nl-> locatie Buitenbaan -> downloads, ingevuld in te leveren.
  • Kandidaten kunnen zich pas dan aanmelden als er een aanbeveling door de vereniging (= T.C. / trainer / coach) is gedaan,
  • Kandidaten volgen in het schooljaar 2011-2012 het voortgezet onderwijs in klas 1 of klas 2.
  • Aangemelde kandidaten krijgen per mail bericht over tijdstip en plaats van de hockeyselectiemiddag.
  • Tijdens de selectiemiddag wordt gekeken of er voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling van het hockeytalent aanwezig is.
  • Leden van de vakgroep hockey van de Rijksuniversiteit Groningen o.l.v. de heer Joost van Geel selecteren.
  • Kandidaten krijgen binnen twee werkdagen duidelijkheid over wel/niet geselecteerd zijn.
  • Geselecteerde hockeyers/-sters melden zich als leerling aan bij OSG Sevenwolden, locatie Buitenbaan.
  • Plaatsing in de hockeytalentklas is rond, als zowel de selectieprocedure is doorlopen als het aanmeldingsformulier OSG Sevenwolden is ingeleverd.

Wilt u meer informatie over de hockeytalentklas?
Dan kunt u contact opnemen met de heer G. de Boer, centraal LOOT-coördinator van OSG Sevenwolden, e-mail [email protected] of via telefoonnummer (0513) 644 962 of kijk op onze website www.sevenwolden.nl

formulier links niet meer beschikbaar
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.