Erelid J.C. (Koos) Kok plotseling overleden.

5-2-2013
Nieuwsafbeelding

Vanmorgen hebben wij het droevige bericht ontvangen dat ons erelid, de heer J.C. (Koos) Kok, gisteravond is overleden.
Om de herinnering aan Koos Kok levend te houden hebben wij als bestuur aan oud lid en erelid Sybrand van der Meulen gevraagd een in memoriam te schrijven, opdat wij Koos Kok in onze mooie herinneringen kunnen sluiten.

Het bestuur wenst, namens alle leden, zijn vrouw, kinderen en kleinkind veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

In memoriam J.C.(Koos) Kok


Toen Koos Kok in 1968 tot rector benoemd werd aan het toenmalige Openbaar Lyceum (huidige OSG. Sevenwolden) was hij 41 jaar. Ik trof hem na de eerste door hem geleide lerarenvergadering bij de nazit op het terras van het huidige Hajé hotel.

Hij vertelde dat hij in zijn jeugd gehockeyd had bij Groningen en daar veel plezier aan had beleefd. Omdat ik samen met Wim Steen, gymnastiekleraar, bezig was om een tweede Herenteam op te zetten, vroeg ik hem of hij de hockeystick niet weer ter hand wilde nemen. "Ik kom wel eens kijken" zei hij. Hij is niet meer weg geweest.


We begonnen met het bestuur met het opzetten van een jeugdafdeling. Koos werd coach van het allereerste meisjesteam van Quick Stick, waarin ook zijn dochter Marjolein speelde. Later was zij de eerste QuickSticker (én de enige) die zaalhockey interlands heeft gespeeld.

In het eerste jongensteam speelde Benny Schuurman en enkele jaren later trad ook zijn oudste zoon Hans Kok toe. Zij waren de steunpilaren van het sterkste Herenteam dat Quick Stick ooit gehad heeft. Zij hebben twee jaar overgangsklasse gespeeld en een jaar in de hoogste zaalhockeycompetitie. Quick Stick groeide en bloeide in die tijd maar bleef verhoudingsgewijs een kleine club, met ups en downs.


Na zijn pensionering in 1988 nam Koos de voorzittershamer ter hand, die hij tien jaar lang heeft gehanteerd. Hij combineerde dat met het trainen en coachen van meisjes/damesteams. Hij zette zich daar volledig voor in en bracht hen vaak tot grote prestaties.


Ook na zijn voorzitterschap, dat hem het erelidmaatschap opleverde, bleef hij actief voor Quick Stick. Eerst nog als speler van veteranen B en de laatste jaren nog als trainer van een dames trimhockeyteam.

De laatste twee jaar heeft hij een boek samengesteld met, voor zover te achterhalen, de data, feiten en functionarissen van Quick Stick van 1957 - 2012. Van deze periode heeft hij bijna 45 jaar meegemaakt.


Maandagavond aan het eind van de zaalhockeytraining maakte hij het laatste doelpunt van het partijtje. Het werd zijn allerlaatste.

Met Koos gaat een stuk geschiedenis van Quick Stick van ons heen. En ook van het Heerenveense schoolleven waarin hij in zijn actieve loopbaan als rector altijd een prominente rol heeft gespeeld.

Wij zullen hem missen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind veel sterkte toe in de komende tijd.


Sybrand van der Meulen


Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.