Pilot clubmanager Technische zaken

22-2-2013
Nieuwsafbeelding

Onze vereniging heeft sinds 1 februari dit jaar een Clubmanager Technische zaken!
Wij hebben Ursela Lolkema gevraagd om deze rol in de pilot periode op haar te nemen; een groot deel van de werkzaamheden van de clubmanager lagen al binnen haar vrijwilligersrol van wedstrijdsecretaris.

Wij zetten de Clubmanager als pilot< in: wij willen op basis van ervaring aan de leden voor kunnen leggen of een clubmanager toegevoegde waarde heeft voor onze vereniging of niet. Het is aan de leden, u dus, om in de ALV van dit najaar te besluiten of wij doorgaan met een clubmanager.Waarom een clubmanager voor HHC Quick Stick?

Quick Stick is een gezonde hockeyvereniging en heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Het huidige aantal leden schommelt tussen de 525 en 550 leden, grotendeels jeugdleden. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers, de huidige maatschappij laat echter een tendens zien dat vrijwilligers schaarser worden. In combinatie met de groei maakt dit de uitvoering van de diverse taken kwetsbaar. Zeker de taken die zorgen voor een soepel verloop van het hart van onze vereniging: trainen en wedstrijden spelen.

Hiernaast is het een langgekoesterde wens (ambitie van het bestuur) om verenigingsbreed het hockeytechnisch niveau te verhogen. Een centrale schakel hierin ontbreekt waardoor de feitelijke ontwikkeling moeizaam tot stand komt.

Om hier een antwoord op te formuleren die langdurig voor structuur moet zorgen heeft de Technische Commissie een voorstel gemaakt om een Clubmanager Technische Zaken aan te stellen. Door de pilotvorm kunnen we onderzoeken:

  • of deze functie een toegevoegde waarde heeft voor de vereniging;

  • en als de functie een toegevoegde waarde heeft, welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden deze functionaris zou moeten hebben;

  • en waar in de organisatie van de vereniging deze functionaris hiërarchisch en functioneel geborgd moet worden.Hoe realiseert de clubmanager Technische zaken de doelstellingen?

De clubmanager TZ heeft als doelstelling om de slagader van onze vereniging - trainen en wedstrijden spelen - in nauwe samenhang met de vele vrijwilligers binnen de vereniging soepel te laten verlopen. Denk bij de vrijwilligers aan de Technische Commissie, hoofdtrainer, materiaalcommissaris, scheidsrechter commissaris, ledenadministratie, het bestuur en andere leden binnen de vereniging.

De taken van de clubmanager TZ hebben nu nog betrekking op de rollen >trainingscoördinator en wedstrijdsecretaris. De toekomst zal uitwijzen of dit de juiste rollen zijn. De functionele aansturing van de clubmanager TZ vindt dan ook plaats vanuit de Technische Commissie. De hiërarchische aansturing is verankerd binnen het bestuur in de persoon van de voorzitter.


Pilotperiode

De pilotperiode loopt van 1 februari tot en met 30 september 2013. Na deze periode wordt de functie binnen de context van Quick Stick geëvalueerd en worden de resultaten hiervan gepresenteerd aan de ALV (najaar 2013). In de ALV worden besluiten genomen inzake wel of geen voortzetting en de begrotingsconsequenties hiervan.


Wat betekent dit voor u als lid of ouder/verzorger van een lid?

Als u zaken hebt op het gebied trainingen en wedstrijden, meld u dan bij Ursela Lolkema via het mailadres [email protected]. Zij pakt uw vraag/opmerking op of zorgt ervoor dat deze opgepakt wordt door de juiste persoon binnen onze vereniging.


Mocht u nog vragen hebben, meldt u dan bij mij via [email protected] of spreek mij aan op de velden.


Met hartelijke hockeygroet,


Benno Rijpkema

Voorzitter HHC Quick Stick

Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.