Teamindeling seizoen 2021-2022

20-6-2021
Nieuwsafbeelding

De teamindelingen voor het seizoen 2021/2022 zijn weer bekend. Dit is altijd weer een spannend moment. Iedereen ervaart dit anders. Voor de één is het vooral belangrijk om met vriendinnen of vrienden te hockeyen en de ander wil het maximale uit zichzelf halen. De vrijwilligers in de commissie hockey technische zaken hebben hun best gedaan ervoor te zorgen dat alle spelers ook in het nieuwe seizoen veel hockeyplezier gaan beleven in hun nieuwe team.

Wij begrijpen dat de teamindelingen belangrijk zijn voor jullie en voor jullie kind(eren). Daarom gaan wij hier zorgvuldig mee om. De afgelopen maanden hebben wij heel veel contact gehad met trainers, coaches en beoordelaars om tot een zo goed mogelijke indeling te komen. Het is echter onvermijdelijk dat sommige spelers teleurgesteld zullen zijn. Sommige zullen niet bij een vriend of vriendin ingedeeld zijn en andere spelers hadden misschien gehoopt op een hoger team.

Dit jaar hebben we nagenoeg het hele hockeyseizoen met Corona-maatregelen te maken gehad. Hierdoor hebben we geen officiële competitie kunnen spelen, mochten we niet de zaal in afgelopen winter en hebben heel veel andere leuke activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Ook zijn we hierdoor nog genoodzaakt om het familiehockeytoernooi en Let’s Roll te verplaatsen naar de start van het nieuwe seizoen.

Alle juniorleden ontvangen vandaag (zondag 20 juni) een email met de teamindeling voor het hockeyseizoen 2021/2022.

We hanteren tot de herfstvakantie altijd een open selectiebeleid. In verband met het feit dat in het hele seizoen alleen onderlinge wedstrijden zijn gespeeld in allerlei vormen, zal komend seizoen extra kritisch worden gekeken naar de selectieteams. Mocht een speler toch niet op zijn of haar plaats zijn in een bepaald team, dan zullen wij in overleg met de betrokken trainer en coach verplaatsing eerder overwegen.

Leeftijdscategorieën:
In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities. Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar. Op 1 oktober 2021:
  • Jonger dan 6 jaar: G-jeugd;
  • 6 of 7 jaar: F-jeugd;
  • 8 of 9 jaar: E-jeugd;
  • 10 of 11 jaar: D-jeugd;
  • 12 of 13 jaar: C-jeugd;
  • 14 of 15 jaar: B-jeugd;
  • 16 of 17 jaar: A-jeugd.
Quick Stick volgt hierin het Bondsreglement van de KNHB. Mocht er op de leeftijdscategorie uitzondering gemaakt worden dan is dit geen garantie voor de toekomst. Dit zal elk speeljaar opnieuw worden geëvalueerd.

De junioren A zullen we in een later stadium publiceren uiterlijk 27 juni a.s. De reden hiervoor is dat er nog veel opzeggingen worden ontvangen.

De Junioren B heeft drie MB teams en een JB team. Ook in deze lijn zijn de teams MB krap. Zoiets is altijd een lastige overweging. Of je kiest voor hele grote teams met veel wisselspelers of je kiest voor kleinere teams, waarbij iedereen meer aan spelen toekomt. Wij hebben voor het laatste gekozen. Ook in deze lijn zijn er maar 2 keepers voor 3 teams beschikbaar. Daarom zullen wij nog een oproep voor externe keepers plaatsen. Wie weet, melden de komende maanden zich nog nieuwe keepers aan. Iets wat in de praktijk vaker gebeurt.

De Junioren C heeft dit jaar weer 3 MC teams kunnen vormen en een JC team. Afgelopen seizoen zijn er toch veel nieuwe leden bijgekomen met name in deze lijn. Het streven is om nieuwe spelers de eerste drie maanden te laten trainen en pas daarna volledig deel te laten nemen aan wedstrijdcompetities.

De Junioren D, komend seizoen spelen we met 4 D teams (MixD1, MD1, MD2 en MD3). Omdat er niet voldoende jongens zijn voor een volledig jongens elftal is er gekozen voor één mix team. Vanaf de D-jeugd wordt er met vaste keepers gewerkt. Er zijn in deze lijn 2 vaste keepers en een aantal keepers die om en om willen keepen.

De E en F teams
Conform het hockey technisch beleidsplan van Quick Stick is het uitgangspunt bij de jongste jeugd dat er jaarlijks wordt gewisseld van de samenstelling van de teams. Er wordt nog niet gewerkt met vaste keepers, iedereen doet zoveel mogelijk ervaring op als keeper. We starten het seizoen met 2 F teams, waaronder 1 mix team. 2 ME6 teams en 2 ME8 teams. De E6 teams zijn grote teams, het is zeer goed mogelijk -bij nog aanmelding een aantal nieuwe E6 leden- dat er later misschien 3 teams van gemaakt moeten worden. De E8 teams zijn daarentegen krappe teams, aanvulling van die teams ligt in het verschiet.

Mocht je naar aanleiding van de indeling onverhoopt nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je een afspraak maken voor het inloopspreekuur op woensdag 23 juni a.s. vanaf 20:00 uur in het clubhuis. Je kunt uiterlijk tot dinsdag 22 juni a.s. 21:00 uur een afspraak maken door de een mail te sturen naar [email protected]. Vanaf de C-lijn verwachten we dat een speler zelf meekomt om het woord te doen.

Tot slot: We zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers, wil je iets voor onze mooie vereniging betekenen, geef het dan z.s.m. aan. We zien uit naar jullie versterking!

Met sportieve groet,

HTZ Hockey Technische Zaken [email protected]
Marjolein Hensen, Claudine Koers, Imke Veltman, Roelien van der Wal, Frits van der Weerd
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.