Incasso contributie seizoen 2013-2014

20-8-2014
Nieuwsafbeelding

De penningmeester voert momenteel een incassoronde uit voor nog openstaande contributiegelden van het seizoen 2013-2014.
Hij ontvangt naar aanleiding van een aankondiging hiervan via de mail diverse antwoorden, waaronder verzoeken om restitutie van (een deel van) de contributie en minder plezierige mails.

De Algemene Ledenvergadering, de leden zelf, hebben in de statuten van de vereniging vastgesteld dat opzeggingen voor 1 juni van het lopende seizoen binnen moeten zijn, anders is de totale jaarcontributie verschuldigd.

De achterliggende reden hiervoor is dat wij voor het aantal leden verplichtingen aan gaan waar kosten tegenover staan. Bijvoorbeeld de bondscontributie aan de KNHB per lid, verzekeringen, trainers op teams enzovoort.

Het is dus niet zo dat bij bijvoorbeeld blessures er restitutie verleend kan worden. Wij hebben de kosten al gemaakt.

Ik zou het bijzonder waarderen als een ieder die de contributie nog niet heeft voldaan om wat voor reden dan ook, dit per ommegaande wel voldoet. Hetzij via de aangekondigde automatische incasso, hetzij door het zelf over te maken op de rekening van de vereniging.

Ik zou het ook waarderen als een ieder de penningmeester in zijn waarde laat en met respect behandelt; hij incasseert de contributies niet voor zichzelf maar voor de vereniging in opdracht van de Algemene Ledenvergadering: de leden zelf dus.

Ik reken op een ieders medewerking.

Benno Rijpkema
voorzitter HHC Quick Stick
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.