Vacature penningmeester van het bestuur

29-8-2014
Nieuwsafbeelding

De Heerenveense hockeyclub Quick Stick is een vereniging in het hart van Heerenveen en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel circa 550 leden en is nog steeds groeiende. Ook op sportief gebied hebben wij ambities, deze zijn vastgelegd in het beleidsplan Hockey Technisch Zaken 2014-2017.

De huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen met de functie. Wij zijn daarom binnen het bestuur op zoek naar een vervanger van de

Penningmeester van het bestuur

Functieprofiel:
De penningmeester van het bestuur;
  • houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
  • verricht en ontvangt betalingen;
  • maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.
  • Verantwoordelijk voor de te voeren administra4e (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, innen contributies, debiteurenbeheer, etc.) De penningmeester wordt het het voeren van de administratie ondersteunt door administratieve vrijwilligers binnen de vereniging.

In het huidige tijdsgewricht van de vereniging zijn een aantal speerpunten die specifieke aandacht van de penningmeester vragen:
  • Ontwikkelen budgetbeheer en de implementatie hiervan binnen de (commissie)structuur van de vereniging;
  • De financiering en aanschafconstructies van een derde hockeyveld;
  • In het verlengde hiervan het ontwikkelen van een gefundeerd financieel beleid voor de periode 2014-­‐2024.
  • Het professionaliseren van de trainersvergoedingen (registratie uren en uitbetaling vergoedingen).

De gebruikelijke zittingsduur van deze functie is één of twee termijnen van 3 jaren.

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij hockey in het algemeen. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Het bestuur heeft inmiddels één geschikte kandidaat bereid gevonden deze functie op zich te nemen en wordt namens het bestuur voorgedragen. Een ieder ander met belangstelling voor deze onbezoldigde functie, wordt hierbij uitgenodigd voor 15 september 2014 te reageren.

Uw reactie kunt u sturen aan Joost Swarte, secretaris HHC Quick Stick via het mailadres [email protected]. Voor vragen zijn onze voorzitter Benno Rijpkema en penningmeester Hielke Wolters bereikbaar onder respectievelijk (06) 513 110 19 en (06) 517 059 22.

De definitieve benoeming van de kandidaat vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering in oktober 2014.
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.