Vacature secretaris van het bestuur

2-9-2014
Nieuwsafbeelding

De Heerenveense hockeyclub Quick Stick is een vereniging in het hart van Heerenveen en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel circa 550 leden en is nog steeds groeiende. Ook op sportief gebied hebben wij ambities, deze zijn vastgelegd in het beleidsplan Hockey Technisch Zaken 2014-2017.

De huidige secretaris heeft aangegeven meer 'veldwerk' te willen doen binnen de vereniging en wil daarom uittreden. Wij zijn daarom binnen het bestuur op zoek naar een vervanger van de

Secretaris van het bestuur.

Functieprofiel:
De secretaris van het bestuur;
  • onderhoudt in-­ en externe contacten, zoals met de leden en de KNHB;
  • organiseert leden- en bestuursvergaderingen en doet hier verslag van;
  • beheert het archief;
  • is eindverantwoordelijk voor een deugdelijke en actuele ledenadministratie. De ledenadministratie wordt uitgevoerd door een vrijwilliger binnen de vereniging;
  • heeft een coördinerende rol bij bestuursvervangingen.

De gebruikelijke zittingsduur van deze functie is één of twee termijnen van 3 jaren.

Voor de functie is het belangrijk dat de secretaris betrokken is bij de club en bij hockey in het algemeen. Een langdurige betrokkenheid bij hockey maakt de uitvoering van de functie zeker gemakkelijker, maar is niet noodzakelijk. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Een ieder ander met belangstelling voor deze onbezoldigde functie, wordt hierbij uitgenodigd voor 15 september 2014 te reageren.
Uw reactie kunt u sturen aan Joost Swarte, secretaris HHC Quick Stick via het mailadres [email protected]. Voor vragen zijn onze voorzitter Benno Rijpkema en secretaris Joost Swarte bereikbaar onder respectievelijk (06) 513 110 19 en (06) 132 908 79.

De definitieve benoeming van de kandidaat vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering in oktober 2014.
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.