Vacature bestuursportefeuillehouder Hockey Technische Zaken

15-4-2015
Nieuwsafbeelding
De Heerenveense hockeyclub Quick Stick is een vereniging in het hart van Heerenveen en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel ruim 560 leden en is nog steeds groeiende. Ook op sportief gebied hebben wij ambities, deze zijn vastgelegd in het Hockey Technisch Beleidsplan 2014-2017.

De portefeuille Hockey Technische Zaken wordt momenteel interim waargenomen door de voorzitter van het bestuur. In het belang van de vereniging en de zwaarte van de functie zijn we binnen het bestuur op zoek naar een:

Bestuursportefeuillehouder Hockey Technische Zaken

Functieprofiel:
De portefeuillehouder HTZ van het bestuur
 • is verantwoordelijk voor het functioneren van het technische hart van onze vereniging, waaronder de jeugd en senioren geledingen
 • is verantwoordelijk en zorgt samen met de onderliggende commissies voor de uitvoering van de:
  • samenstelling van de teams, inclusief selectiebeleid
  • indeling, begeleiding en aansturing van trainers en coaches
  • indeling van de trainingen en de competitie-indeling (wedstrijdsecretariaat)
  • aanstelling en aansturing van de eventueel aanwezige hoofdtrainer
  • ontwikkeling van een sport-medisch beleid
 • vertegenwoordigt het bestuur in overleggen met de diverse uitvoeringscommissies en vice versa
 • adviseert het bestuur over het hockeytechnisch beleid en geeft leiding aan de uitvoering van het Hockey Technisch Beleidsplan (in herzieningsfase)
 • is voorzitter van de beleidscommissie HTZ, waarin alle commissies vertegenwoordigd zijn in het technische hart. De beleidscommissie heeft als taak het beleidsplan jaarlijks te evalueren en waar nodig voorstellen voor aanpassing te adviseren aan het bestuur

De gebruikelijke zittingsduur van deze functie is één of twee termijnen van 3 jaren.

Voor de functie is het belangrijk dat de portefeuillehouder HTZ betrokken is bij de club en kennis heeft van hockey in het algemeen. Een langdurige betrokkenheid bij hockey maakt de uitvoering van de functie zeker gemakkelijker. Gezien de omvang en complexiteit van het technische hart is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Een ieder met belangstelling voor deze onbezoldigde functie, wordt hierbij uitgenodigd voor 1 mei 2015 te reageren. Gezien de samenstelling van het bestuur worden vrouwen expliciet gevraagd te reageren.

Uw reactie kunt u sturen aan Robin de Vries, secretaris HHC Quick Stick via het mailadres [email protected]. Voor vragen kunt u bellen met de voorzitter Benno Rijpkema op telefoonnummer (06) 513 110 19. De sluitingstermijn voor reacties is 1 mei 2015.

Indien meerdere kandidaten aangeven belangstelling te hebben voor deze functie, worden selectiegesprekken gevoerd. Hiervoor ontvangt de kandidaat een uitnodiging van het bestuur. Op basis van deze gesprekken draagt het bestuur de voorkeurskandidaat voor aan de Algemene ledenvergadering in mei/juni 2015, alwaar de definitieve benoeming plaats vindt.

Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.