ALV woensdag 7 november 2012

22-10-2012
Nieuwsafbeelding

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van HHC Quick Stick.
De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 7 november 2012 om 20.00 uur in het clubhuis.


De agenda van de vergadering is als volgt:

 

1) Opening

 

2) Notulen van de ALV van 19 maart 2012

 

3) Mededelingen van het bestuur

 

4) Jaarverslag TC

 

5) Jaarrekening/verslag 2011-2012

 

6) Verslag kascommissie

 

7) Goedkeuring jaarrekening 2011/2012

 

8) Wisselingen bestuur en commissies

 

9) Begroting 2012/2013

 

10) Stand van zaken 3-e veld.

 

11) Contributievoorstel 2013/2014

 

12) Rondvraag/WvtTK


Bij agendapunt 10 wordt gesproken over de aanleg van een derde kunstgrasveld. Om de financiering hiervan rond te krijgen zal de vereniging een lening dienen aan te trekken. Hiervoor is akkoord van de ALV nodig.

De stukken behorende bij de vergadering worden op verzoek toegestuurd ([email protected]).

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Joost Swarte
Secretaris Quick Stick


Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.