Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2018

14-5-2018
Nieuwsafbeelding

Geachte (ouders van) leden,

Graag nodigt het bestuur van HHC Quick Stick u uit voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op 28 mei 2018 om 20.00 uur in het Clubhuis.

Tot ziens op de 28e!

Het bestuur

Agenda:

1.   Opening en vaststelling agenda
2.   Mededelingen en ingekomen stukken
3.   Notulen van de ALV van 6 november 2017
4.   Diverse bestuurszaken; o.a.
  • Verkiezing van Wilfried Hollak als lid van het bestuur van HHC Quick Stick in de functie van penningmeester
  • Vaststelling contributie voor seizoen 2018-2019
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Plannen mbt NHI Studiebegeleiding
5.   Begroting voor seizoen 2018-2019
6.   Hockey Technische Zaken, o.a. werving nieuwe trainer/technisch manager
7.   Kantine
8.   Facilitaire zaken en Accommodatie
9.   Rondvraag
10. Sluiting

Voor het opvragen van de stukken kunt u terecht bij de secretaris via [email protected]

De notulen van de vorige ALV vindt u hieronder:
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.