Selectiebeleid Quick Stick Jeugd 2018 - 2019

6-4-2018
Nieuwsafbeelding

Hierbij willen we jullie informeren over het selectiebeleid voor het seizoen 2018- 2019.
De doelstelling van de indeling van de teams is dat iedereen zich in zijn of haar team thuis voelt en dat de indeling passend is bij de ambities en kwaliteit van ieder individu. De ambitie van de TC is om in iedere jeugdcategorie een selectieteam te formeren dat zich kan meten met de top van Noord Nederland en daardoor zich ook plaatst voor interdistrict of (semi) landelijke competities. Quick Stick is een club in beweging. Daarbij hoort dat het selectiebeleid continu wordt geëvalueerd en wordt aangepast indien nodig.
De belangrijkste verbetering die wij in ons selectiebeleid willen doorvoeren is dat we nog meer gaan inzetten op continue beoordeling. Dit gebeurt al door de trainers en coaches, die 2 keer per jaar de TIPS-formulieren invullen. Daarnaast starten we met het inzetten van beoordelaars. Deze beoordelaars bekijken spelers over een langere tijd. We streven ernaar dat selectietrainingen en 
wedstrijden niet meer nodig zijn. We voorkomen hiermee dat dit soort momenten te bepalend worden. Daarnaast belasten we onze jeugdleden niet met onnodige ‘stress’-momenten.
We gaan selectietrainingen en/of -wedstrijden alleen gebruiken voor de finetuning van de teamsamenstelling, mocht dat nodig zijn.

We geven dit als volgt vorm:

 • -  de lijncoördinator regisseert het proces per lijn

 • -  de trainers en coaches geven gedurende het seizoen feedback aan de lijncoördinator over de ontwikkeling

  van spelers. Dit gebeurt 2 keer per jaar middels het invullen van TIPS (rond december en rond april)

 • -  per lijn zijn v.a. de tweede helft van het veldseizoen een aantal onafhankelijke beoordelaars actief die

  spelers tijdens wedstrijden en trainingen beoordelen o.b.v. hun techniek, inzet, snelheid en persoonlijkheid

  (TIPS)

 • -  de beoordelaars stellen o.b.v. hun ervaringen, de TIPS, informatie van huidige trainers en coaches de teams

  samen en adviseren de lijncoördinator.

 • -  als in mei blijkt dat deze betrokken het eens zijn over de teamindeling voor volgend seizoen, dan worden er

  geen selectiewedstrijden gespeeld. Als blijkt dat er twijfelgevallen zijn, of als men bepaalde combinaties wil proberen/zien of bijv. spelers ten opzichte van elkaar op posities wil beoordelen, dan worden in juni selectiewedstrijden georganiseerd. De data worden hiervoor eind mei bekend gemaakt, zodat een ieder daar op voorhand rekening mee kan houden.

  Wie zijn de beoordelaars?:

  MA: Joyce ten Wolde, Sietske Geerards, Aarnout Boehmer
  MB: Jan Bart Uildriks, Marieke Nieuwe Weme, Dieuwke Verkerk MC: Martial Meijer, Marc Horsten, vacature
  MD: Senna Horsten, Wouter Willems, Arjen Claassen Jongenslijn: Hans Kok, Thom Brongers, vacature

  Goed om te weten:

  1) We werven niet actief jeugdleden van ons omringende clubs maar de afgelopen jaren zijn toch diverse talenten onze club komen versterken. Op de site staat inmiddels een bericht dat kinderen zich kunnen aanmelden om bij Quick Stick te komen spelen. De bedoeling is dat deze speler tijdens de 2helft van het veldseizoen minimaal 1 keer per week mee gaat trainen bij Quick Stick om te kunnen beoordelen in welk team deze speler het volgende seizoen past.

2) Spelers die nu niet in een 1 of 2team zitten, maar wel denken in aanmerking te komen voor de A1, B1, C1 of D1 vragen wij, voor 16 april een gemotiveerde e-mail te sturen naar de jeugdlijncommissie ([email protected]). We verwachten daarbij dat de speler goed weer kan geven waarom hij/zij vindt in aanmerking te komen voor zo’n team. Deze speler wordt dan meegenomen in de beoordelingen. Natuurlijk informeert de lijncoördinator ook proactief bij trainers/coaches van de breedteteams naar de talentvolle spelers.

3) De bond heeft een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie presenteerden ze op 27 januari 2018 tijdens het Nationaal Hockeycongres en heeft ook een plek op de KNHB website: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#visie-op-de-ontwikkelingvan-hockeyers. Deze visie wordt o.a. doorvertaald naar een gewijzigde competitie-structuur voor de C- en D-jeugd. Hierover ontvangen wij binnenkort meer informatie. Deze gewijzigde competitie-structuur kan gevolgen hebben voor hoe wij D-teams gaan indelen. Zodra wij duidelijk hebben hoe Quick Stick hier mee om zal gaan, communiceren wij hierover.

Zoals je ziet, zoeken we nog 2 beoordelaars. Mocht je een bijdrage willen leveren aan onze bloeiende vereniging en denk je dat dit wat voor je is? Dan kun je dit aangeven bij de lijncoördinator of via [email protected]

Vriendelijke groet,
Namens de Jeugdlijncommissie en TC Niels Slik (MD)
Ellen Walet (MC)
Annemieke Hilberts (MB)
Peter van den Broek (Jongens)
Janet Veenstra (interim MA en vz)

Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.