Aanvullende informatie selectiebeleid Quick Stick Jeugd 2018-2019

3-6-2018
Nieuwsafbeelding

Aanvullende informatie selectiebeleid Quick Stick Jeugd 2018-2019


Beleid D-jeugd

Inmiddels is de (nieuwe) weg die de KNHB in wil slaan met betrekking tot het selecteren van jeugd duidelijker geworden. Voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar is het van belang dat deze zich breed motorisch ontwikkelen, waarbij ook ruimte is voor andere vormen van bewegen. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling tot een volwaardige speler / speelster op latere leeftijd. Aangedragen wordt om niet vaker van twee keer per week als team te trainen zodat daarbuiten ook ruimte is voor andere sporten / beweging en rust.

 

Voor het samenstellen van teams geeft de bond in overweging om, naast b.v. sociale factoren, kinderen in te delen op basis van algemeen motorisch vermogen en gedrevenheid. Omdat verschillen in ontwikkeling vanaf de leeftijd van 9/10 jaar erg uiteenlopen én grillig kunnen verlopen, verdient formatief selecteren (het hele jaar door) bovendien de voorkeur boven het beoordelen op één vast moment.  

 

Komend seizoen onderscheidt de bond 6 verschillende competitieniveaus / speelsterkten (eerste t/m zesde klasse). Benamingen als ‘topklasse’, ‘subtopklasse’ et cetera verdwijnen.

Ben je hierin geïnteresseerd en wil je meer informatie? Kijk dan op https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#visie-op-de-ontwikkeling-van-hockeyers

 

Hoe gaan we hier bij Quick Stick mee om? 

Het beleid van de bond geeft een richting maar ook veel ruimte voor iedere club om deze op zijn eigen manier in te vullen. Daarnaast ontbreken concrete handvatten. 

 

Als Quick Stick hebben we eerder dit seizoen 3 beoordelaars voor de D-lijn gevraagd om de jongens en meisjes die volgend jaar D gaan spelen te beoordelen. Informatie komt ook van de trainers en coaches die zoals gebruikelijk in LISA de TIPS invullen (TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid, Snelheid). We nemen bij het indelen ook het algemeen motorisch vermogen en de gedrevenheid van de jongens en meisjes mee. Op deze wijze komen we tot een indeling van de teams. Wij organiseren dan ook voor de D-lijn géén selectietrainingen en -wedstrijd meer. 

 

Verder streven we naar het volgende:

-       Alle D teams gelijktijdig te laten trainen. Hiermee willen we bereiken dat er aansluiting blijft tussen alle spelers; 

-       Alle D teams krijgen een kwalitatief goede trainer en gelijkwaardige trainingsstof;

-       Alle D teams krijgen 2 hockeytrainingen per week. Daarnaast willen we een derde (vrijwillige) training aanbieden waarbij bijvoorbeeld een looptraining wordt aangeboden. 

 

Selectieprocedure A, B en C-jeugd

Voor wat betreft de selectie voor de eerste jeugdteams heeft de jeugdlijncommissie op advies van de betreffende beoordelaars, besloten om voor MC1, MB1 en JB1 een afrondende selectiewedstrijd te organiseren.

 

De planning hiervoor is:

Meisjes C – maandag 11 juni 19.00 uur

Jongens B – zaterdag 16 juni 18.00 uur

Meisjes B – donderdag 14 juni 19.00 uur

 

De betreffende spelers en speelsters krijgen per e-mail een persoonlijke uitnodiging van de lijncoördinator. Deze zijn inmiddels verstuurd.

 

De verdere planning van de rondom de teamindelingen voor de jeugd is:

-       18 juni indeling teams bekend

-       20 juni 20.30 - 21.30 uur  ‘inloopuur’ op de club 

-       26 juni teams definitief

 

Met vriendelijke groet,

 

De Jeugdlijncommissie

Niels Slik (MD)

Ellen Walet (MC)

Annemieke Hilberts (MB)

Janet Veenstra (a.i. MA)
Peter van den Broek (Jongens A t/m D)

Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.