Update richtlijnen Corona en Hockey

15-8-2020
Nieuwsafbeelding

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de volgende nieuwe richtlijnen inzake de aanpak van het corona virus. Dit is belangrijk nu de trainingen weer gaan beginnen en ook de start van de competitie in aantocht is. Quick Stick volgt de richtlijnen van de Nederlandse Hockey Bond/ NOCNSF aangegeven door de Rijksoverheid. Hieronder een aantal punten in samenvatting.

Om veilig met elkaar te kunnen sporten willen we graag de volgende dingen met jullie afspreken:


Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020

 1. Algemene uitgangspunten 

• blijf thuis bij klachten en laat je testen; 

• pas hygiëne toe; 

• houd 1,5 meter afstand; 

• vermijd drukte.

•  het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.


Uitzonderingen op de 1,5 m 

• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;  

• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van  deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; 

• personen t/m 17 jaar alleen onderling; 

• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting  beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van   1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat; 


Specifiek voor de sport:

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het  sporten en tot kinderen t/m 12 jaar; 


• Er is een aanpassing gedaan met betrekking tot het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder stond hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar, in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.


Dit betekent dat de teams (met spelers vanaf 13 jaar) die gezamenlijk met de auto naar een wedstrijd rijden, verplicht zijn een mondkapje 😷 in de auto te dragen.


• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen; 

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;   

• volg aanwijzingen op zoals, route pijlen en verzoeken van verantwoordelijke op de club

• kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor  18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen  t/m 12;

• wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.  Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder  1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar; 

Voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als  sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als  publiek, tenzij ze de locatie verlaten; 


Quick Stick verwacht niet meer dan 250 personen tegelijk op ons terrein, mocht dit wel het geval zijn zie volgende regels;


• indien je ‘buiten’ momenten met meer dan 250 toeschouwers tegelijk verwacht, is  het verplicht voor om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de  hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren  geldt dat óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen; 

• het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en  medewerkers (en sporters); 

• zorg ook voor toeschouwers te voldoen aan dosering en routering, hygiëne en  ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5  meter afstand kan houden; 

• geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden;  

• de genoemde aantallen (100, 250) kunnen gelden per wedstrijdlocatie (parcours,  sectoren, sportveld, zaal etc.), in geval er sprake is van meerdere goed aan te  geven afzonderlijk speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er  sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze  groepen gescheiden en vermeng deze niet meer elkaar; Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet  groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);

• na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd  kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. 

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training  bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,  (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk  of smaak; 

• spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan; 

• indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er  richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron  en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De  GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie  en regio verschillen; 

• ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening waar mogelijk 1,5  meter afstand worden gehouden;  

• tijdens het beoefenen van de sport geldt binnen het afgebakende gebied het  sportprotocol en mag er binnen 1,5  gesport worden indien dat voor de uitoefening  van de sport noodzakelijk is; 


Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.