Quick Stick - Clubregels 

Onze missie/visie
De Heerenveense Hockeyclub Quick Stick wil een vereniging zijn voor haar leden. Een vereniging waar een ieder kan hockeyen op zijn of haar eigen niveau. Een vereniging die leden (en ouders van leden) verenigt, waar het familiegevoel de boventoon voert en met een bruisend en levendig vrijwilligersnetwerk dat gewaardeerd wordt voor al het werk dat zij doet.

Onze clubregels
1. Met elkaar zijn we de vereniging. Dit houdt in dat (ouders van) leden hun steentje bijdragen aan het invullen van kantinediensten, het vervoer naar uitwedstrijden en ook aan het begeleiden van wedstrijden van de jongste jeugd.

2. Spelers melden zich tijdig af bij de trainer of coach (per team bepaald) wanneer ze niet kunnen trainen. Ook melden ze zich minimaal 2 weken voorafgaand aan een wedstrijd af bij de coach wanneer ze niet kunnen mee spelen.

3. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en bescherming. De coach of trainer laat je niet spelen zonder scheenbeschermers en bitje (tandenbeschermer).

4. Aanmoedigen bij wedstrijden stimuleren wij van harte, uiteraard op een positieve manier! Aanwijzingen hóe er gespeeld moet worden komen van de coach en niet van de toeschouwers langs de kant.

5. Scheidsrechters leiden de wedstrijd en hebben altijd gelijk, óók als iedereen het anders ziet. Protesteren heeft geen zin, integendeel. Ook commentaar van de toeschouwers op de scheidsrechters accepteren we niet.

6. Leden vanaf de B-jeugd zijn verplicht hun scheidsrechterskaart te halen. De arbitrage commissie deelt leden in om wedstrijden te fluiten.

7. Wij starten onze hockeywedstrijden met shake hands: respect en sportiviteit naar elkaar.

8. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

9. Wij zijn een rookvrije club. Op ons sportpark is dus een algeheel rookverbod van kracht. Er is een rookzone ingesteld op de parkeerplaats. Deze is duidelijk gemarkeerd. Dat is de enige plek waar gerookt mag worden. 

10. Wij sturen geen beargumenterende mails maar voeren een persoonlijk gesprek of pakken de telefoon.

11. De trainer, coach, begeleider of vrijwilliger rapporteert wangedrag of andere problemen aan een bestuurslid van de vereniging. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement is aangepast conform de KNHB regels en op de ALV van 3 november 2015 vastgesteld.

Statuten 
Statuten HHC Quick Stick, 3 november 2015 definitieve akte van oprichting.

Shake Hands
Met het inzetten van de Shake hands campagne is een goede start gemaakt om sportiviteit en respect binnen het hockey extra aandacht te geven. Alle spelers/scheidsrechters/coaches en toeschouwers werken eraan mee om dit initiatief te waarborgen. Help elkaar hierin, iedereen doet zijn best om de wedstrijden sportief en plezierig te laten verlopen.

Gedragsregels met betrekking tot pesten:
De KNHB heeft een document opgesteld met gedragsregels met betrekking tot pesten. U vindt het hier.

Gedragsregels seksuele intimidatie
NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Zie hier het document met gedragsregels.
 
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.