Lid worden? - Contributie 

 

Contributietabel seizoen 2022 - 2023 (voor het hele seizoen; inclusief eventuele zaalcompetitie), zoals vastgesteld door het bestuur van HHC Quick Stick. 

De leeftijd is leidend voor de contributie.Leeftijdscriteria volgens de KNHB
contributie
Senioren na 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar en ouder
€ 321,-
Veteranen

€ 288,-
7*7 Competitie spelen + meetrainen met trimhockey

€ 221,-
7*7 Competitie spelen zonder trainingen

€ 143,-
Jeugd O18
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 18 jaar
€ 302,-
Jeugd O16
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 16 jaar
€ 286,-
Jeugd O14
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 14 jaar
€ 257,-
Jeugd O12
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 12 jaar
€ 245,-
Jeugd O10
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 10 jaar
€ 229,-
Jeugd O8
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 8 jaar
€ 195,-
Funkey
vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 6 jaar
€ 101,-
Instuifhockey
€ 139,-
Trainingsleden
€ 143,-
Familiekorting**
€ 10,-
Inschrijfgeld


€ 25,-


Nieuwe leden verlenen Quick Stick een machtiging voor automatische incasso van de contributie. Leden die nog geen machtiging hebben getekend (dus per factuur betalen) betalen een opslag van € 5.= voor administratiekosten.

De vereniging kan voor het innen van de contributie gebruik maken van een derde partij. Alle hiervoor benodigde gegevens van het lid mogen hiervoor met deze partij gedeeld worden. Leden krijgen de mogelijkheid via de derde partij in termijnen te voldoen. De kosten voor gespreide betaling zijn voor rekening van het lid.

Leden die zich na 1 februari van een clubjaar aanmelden betalen voor de rest van dat jaar 50% van de jaarcontributie.
Bij het aanmeldingsformulier zijn een machtigingsformulier en het contributiereglement gevoegd.

Mocht je de contributie rechtstreeks willen overmaken dan kan dit op rekeningnummer NL69 RABO 0115 8784 08 tnv HHC Quick Stick.

Voor vragen over de contributie kun je contact opnemen via [email protected].

Leden schaffen zelf het clubtenue aan. Uitzonderingen hierop zijn: spelers die in een selectieteam spelen, spelers die een sponsorshirt hebben ontvangen en vaste keepers. Zij betalen € 12,50 per shirt per seizoen (voor selectieteams is dit 2x € 12,50 voor thuis en uit shirt). Dit bedrag wordt samen met de contributie geïncasseerd. Deze shirts blijven eigendom van Quick Stick.

** De club voert een kortingbeleid ten aanzien van meerdere leden uit één gezin, wonend op hetzelfde adres. Deze regel houdt in dat het tweede en alle volgende leden uit één gezin, die woonachtig zijn op hetzelfde adres, een korting ontvangen van € 10,= p.p. In ieder geval betaalt dus één lid van het gezin de volledige contributie. Deze regeling geldt niet voor instuif- en trimhockeyers.


Ook HHC Quick Stick wil dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdsportfonds Friesland. Het Jeugdsportfonds kan helpen met een bijdrage.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via www.kindpakket.nl/intermediairs (via een intermediair) of www.kindpakket.nl/ouders (ouders zelf) financiële steun aanvragen bij het Jeugdsportfonds voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdsportfonds kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdsportfonds rechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over het Jeugdsportfonds en de lokale spelregels op www.jeugdsportfonds.nl/friesland of neem contact op met het Jeugdsportfonds Friesland: [email protected] / 0513 – 630 650.

 
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.