Arbitrage - Algemeen 

"Zonder scheidsrechters geen wedstrijd”. Arbitrage vormt een belangrijk onderdeel binnen een vereniging. HHC Quick Stick neemt deze verantwoordelijke taak zeer serieus met als doel op iedere wedstrijd de juiste scheidsrechters te kunnen indelen. Op deze pagina’s vind je alle informatie omtrent arbitrage.

Opstellen scheidsrechters

De arbitragecommissie maakt voor aanvang van iedere competitieronde (4 keer per jaar incl. zaal) een indeling waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau. Voor de wedstrijdindeling zijn wij afhankelijk van de snelheid van de KNHB. Het kan dus zijn dat de tijd tussen het indelen van de scheidsrechters en het weekend waarin de eerste wedstrijden weer worden gefloten vrij kort is. Uiteraard is dit niet wenselijk, maar helaas buiten onze macht.
Ieder lid vanaf B leeftijd kan gedurende het seizoen ongeveer 6 keer worden opgesteld om te fluiten, dit is inclusief zaal (ook als je daar zelf niet aan mee doet). De arbitrage commissie volgt hierin het arbitrage beleid en het daar uitvloeiende sanctiebeleid indien een lid niet komt opdagen om te fluiten en geen vervanging heeft geregeld.

Voor het vlot laten verlopen van de wedstrijden vragen wij de scheidsrechters het volgende:
  • 15 minuten voor aanvang aan de wedstrijd aanwezig te zijn.
  • Zich te melden bij de wedstrijdtafel.
  • Afwijkende kleur kleding van beide teams te dragen.
  • De spelregels goed te kennen.
  • De wedstrijden op tijd te laten beginnen.
  • Na de wedstrijd zsm het DWF in te vullen.

Als je nog niet zo vaak hebt gefloten let dan op de volgende punten:
  • Gebruik de 15 minuten voor aanvang om even met je collega de wedstrijd voor te bereiden
  • Fluit hard
  • Wijs een duidelijke kant op
  • Loop via de juiste looplijnen, dan heb je altijd goed zicht op het spel.

Opleiding

Ieder spelend lid vanaf de B-jeugd wordt geacht zijn scheidsrechterskaart te hebben. Een scheidsrechterskaart wordt afgegeven na het behalen van het scheidsrechters examen, dat meerdere keren per jaar door de arbitragecommissie wordt georganiseerd.
De B-jeugd krijgt na het behalen van het examen waar mogelijk begeleiding in de praktijk van een ervaren scheidsrechter. Deze geeft voor de wedstrijd tips en zelfvertrouwen, ondersteunt tijdens de wedstrijd door aanwezig te zijn, geeft in de rust nog een paar aanwijzingen en evalueert na de wedstrijd het fluiten. Een andere mogelijkheid is samen fluiten met een ervaren scheidsrechter. Ook als je al wat vaker hebt gefloten maar toch graag wat advies of begeleiding zou willen, geef dit dan aan bij de commissie.

Clubscheidsrechters plus (CS+)

Voor de leden die fluiten leuk vinden en zich verder willen bekwamen in het fluiten van wedstrijden is er de CS+-opleiding. Tijdens deze opleiding wordt zowel theoretisch als praktisch dieper in gegaan op het fluiten. In 3 workshops en 5 wedstrijden onder begeleiding wordt de kandidaat opgeleid tot CS+-scheidsrechter. Heb je belangstelling neem dan contact op met de arbitragecommissie.

Respect

Het fluiten van een wedstrijd kan best spannend zijn, hoe goed je je ook hebt voorbereid. De arbitragecommissie is er voor de scheidsrechters en zal er alles aan doen om de omstandigheden voor jou zo goed mogelijk te maken. Allereerst door je op te leiden en te begeleiden, maar ook door meerdere keren per seizoen alle betrokkenen (spelers, coaches, publiek) te wijzen op het hebben van een positieve houding ten opzichte van de scheidsrechters. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

Regels voor aanwijzing

Zoals opgenomen in het beleid kan ieder lid maximaal 6 keer per jaar worden ingedeeld. (Voor CS+ gelden andere regels) Bij de indeling wordt gelet op leeftijd en niveau van scheids en het team wat hij/zij gaat begeleiden. Als je zelf niet kan ben je verplicht vervanging te zoeken en dit door te geven aan de arbitragecommissie.

Spelregels

Op de site van de KNHB staan de spelreglementen (veld en zaal) en de door de bond gepubliceerde briefings. De arbitragecommissie probeert twee keer per jaar een briefings-bijeenkomst te organiseren waar een ervaren (CS+- of Bonds-) scheidsrechter alle vragen over de spelregels komt beantwoorden: eentje aan het begin van het seizoen (voor de veldcompetitie) en eentje in december (voor de zaalcompetitie). Uitnodigingen hiervoor worden tijdig via de mail en via de site verspreid.

Uitgebreide informatie vind je op de volgende pagina’s in het onderdeel Arbitrage.

Voor vragen kun je terecht bij: [email protected].

LINKS:

Spelreglement Zaalhockey

De website van de KNHB over arbitrage

 
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.